USA: Klimaaktivister sidestilles med massemordere

USA's Department of Homeland Security (DHS) sidestiller i interne dokumenter klimaaktivister med massemordere og voldelige nazistiske organisationer. I oktober 2016 skar aktivister fra Climate Direct Action sig gennem hegn ind til olie pipelines i 4 stater - deriblandt North Dakota - og drejede hanerne på de pipelines der transporterede olie fra olie-tjære felterne i Canada til USA. I nogle timer var forsyningen af 15% af USA's energiforsyning indstillet. Aktivisterne satte sig roligt ned og ventede på, at politiet dukkede op og arresterede dem. De blev senere retsforfulgt og dømt.

USA: Trumps tilladelser til nye boring efter fossile brændstoffer kan skaffe mere CO2 forurening end EU's samlede udledning

Fra sin indsættelse som præsident i januar 2017 frem til april 2019 har Trump givet tilladelser til udnyttelse af fossile brændstoffer på 1,5 mio. kvadratkilometer statslige jorder. Den CO2 der vil blive udledt årligt fra disse nye kilder svarer til et sted mellem 854 mio. og 4,7 mia. tons CO2. Det er i værste fald mere end den samlede CO2 udledning EU tegnede sig for i 2014, nemlig 4 mia. tons.

USA: Sanders og AOC stiller forslag om at indføre undtagelseslovgivning i skyggen af klimakrisen

Senator Bernie Sanders, kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez og flere andre politikere i USA stiller tirsdag forslag om undtagelseslovgivning i USA i skyggen af den accelererende klimakrise. Det sker dels på baggrund af de globale klimaforandringer, dels på baggrund af at præsident Trump rutinemæssigt henviser til undtagelsessituationer, når han tilsidesætter kongressen. Senest da han nedlagde veto, efter kongressen havde forbudt våbensalg til Saudi Arabien pga. landets krigsforbrydelser i Yemen.

Brasilien: hastig stigning i rydning af Amazonas

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro lovede under sin valgkampagne sidste år at fjerne alle hindringer for godsejere og mineselskaber mod udnyttelsen af Amazonas. Den seneste undersøgelse viser, at rydningen af regnskov i juni steg 88% sammenlignet med samme måned i 2018. 920 kvadratkilometer regnskov blev ryddet i juni.

FN ekspert: menneskerettigheder overlever muligvis ikke klimakrisen

FN's Specialrapporteur for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, Philip Alston advarer mod at konsekvenserne af de globale klimaforandringer sandsynligvis vil underminere ikke blot retten til livet, mad og bolig for flere hundrede millioner, men også truer demokratiet og retstaten. I sin rapport til FN's Menneskerettighedsråd kritiserer han både FN, enkeltstater, NGO'er og erhvervslivet for at have en helt utilstrækkelig tilgang til de katastrofer der truer i horisonten.

Skoleelever strejker mod de voksnes passivitet overfor klimaforandringer

Skoleelever i over 100 lande over hele verden strejkede fredag mod de voksnes ligegyldighed overfor klimaforandringer. Trods årlige klimatopmøder stiger CO2 udledningen fortsat. Borgerlige og socialdemokratiske politikere - i bl.a. Danmark - snakker "Grøn omstilling", men fakta er at de bygger flere motorveje, øger tilskuddet til flyrejser og lægger hindringer i vejen for overgang til vedvarende energikilder.

Flytrafik og klimaforandringer: der er ingen vej udenom. Skær ned!

Turisme tegner sig nu for ca. 10,2% af verdens BNP og beskæftiger omkring 250 mio. mennesker. Det er en del af forklaringen på, at ingen politikere tør gennemføre begrænsninger på flytrafikken. I Danmark kommer borgerlige politikere med pølsesnak omkring bedre brændselsøkonomi i flytrafikken, men udviklingen kan overhovedet ikke følge med væksten i flytrafikken. Olieselskaberne er glade, for nedgangen i anvendelsen af fossile brændstoffer indenfor andre dele af økonomien mere end kompenseres af udviklingen i flytrafikken, der forventes at vokse med 5% om året de næste 10 år.

Brasilien: Bolsonaro regimet går i krig mod landets miljøorganisationer

Regimets nye "miljøminister", Ricardo Salles har foreløbig suspenderet samarbejdet mellem stat og NGO'er i 90 dage. Salles er godsejernes mand, der skal bane vej for godsernes indtog i hidtil beskyttede områder af Amazonas. Han har tidligere betegnet de globale klimaforandringer som "sekundære emner", og har betegnet bøder til landets miljøforbrydere som "ideologiske". Det store dagblad O Globo har betegnet Salles skridt som "krig mod miljøorganisationer".

Global opvarmning svarer til sprængningen af halvanden atombombe i sekundet

Forskere der har undersøgt opvarmningen af verdenshavene har konstateret, at opvarmningen over de sidste 150 år svarer til sprængningen af halvanden Hiroshima atombombe i sekundet. 90% af den globale opvarmning fører til opvarmning af verdenshavene, der kan absorbere langt mere varme end atmosfæren. Den enorme energi der absorberes svarer til den energi der udløses af mere end en atombombe pr. sekund - hvert sekund i 150 år. Det er især den energi der absorberes i verdenshavene der skaber de klimakatastrofer, der allerede rammer verden i dag.

G20 staterne styres fortsat af den internationale olieindustri

Trump trak i december 2017 USA ud af den internationale aftale om reduktion af udledningen af CO2. Men de tilbageværende ledende industrilande gør stort set lige så lidt for at bremse klimakatastrofen som USA. Organisationen Climate Transparency har undersøgt situationen i G20 landene og fundet, at regeringerne i 19 af landene er mere tilbøjelige til at lytte til olie- og gasindustrien end til videnskabsmænd der har kendskab til klimaforandringer.