Skoleelever strejker mod de voksnes passivitet overfor klimaforandringer

Skoleelever i over 100 lande over hele verden strejkede fredag mod de voksnes ligegyldighed overfor klimaforandringer. Trods årlige klimatopmøder stiger CO2 udledningen fortsat. Borgerlige og socialdemokratiske politikere - i bl.a. Danmark - snakker "Grøn omstilling", men fakta er at de bygger flere motorveje, øger tilskuddet til flyrejser og lægger hindringer i vejen for overgang til vedvarende energikilder.

Flytrafik og klimaforandringer: der er ingen vej udenom. Skær ned!

Turisme tegner sig nu for ca. 10,2% af verdens BNP og beskæftiger omkring 250 mio. mennesker. Det er en del af forklaringen på, at ingen politikere tør gennemføre begrænsninger på flytrafikken. I Danmark kommer borgerlige politikere med pølsesnak omkring bedre brændselsøkonomi i flytrafikken, men udviklingen kan overhovedet ikke følge med væksten i flytrafikken. Olieselskaberne er glade, for nedgangen i anvendelsen af fossile brændstoffer indenfor andre dele af økonomien mere end kompenseres af udviklingen i flytrafikken, der forventes at vokse med 5% om året de næste 10 år.

Brasilien: Bolsonaro regimet går i krig mod landets miljøorganisationer

Regimets nye "miljøminister", Ricardo Salles har foreløbig suspenderet samarbejdet mellem stat og NGO'er i 90 dage. Salles er godsejernes mand, der skal bane vej for godsernes indtog i hidtil beskyttede områder af Amazonas. Han har tidligere betegnet de globale klimaforandringer som "sekundære emner", og har betegnet bøder til landets miljøforbrydere som "ideologiske". Det store dagblad O Globo har betegnet Salles skridt som "krig mod miljøorganisationer".

Global opvarmning svarer til sprængningen af halvanden atombombe i sekundet

Forskere der har undersøgt opvarmningen af verdenshavene har konstateret, at opvarmningen over de sidste 150 år svarer til sprængningen af halvanden Hiroshima atombombe i sekundet. 90% af den globale opvarmning fører til opvarmning af verdenshavene, der kan absorbere langt mere varme end atmosfæren. Den enorme energi der absorberes svarer til den energi der udløses af mere end en atombombe pr. sekund - hvert sekund i 150 år. Det er især den energi der absorberes i verdenshavene der skaber de klimakatastrofer, der allerede rammer verden i dag.

G20 staterne styres fortsat af den internationale olieindustri

Trump trak i december 2017 USA ud af den internationale aftale om reduktion af udledningen af CO2. Men de tilbageværende ledende industrilande gør stort set lige så lidt for at bremse klimakatastrofen som USA. Organisationen Climate Transparency har undersøgt situationen i G20 landene og fundet, at regeringerne i 19 af landene er mere tilbøjelige til at lytte til olie- og gasindustrien end til videnskabsmænd der har kendskab til klimaforandringer.