Flytrafik og klimaforandringer: der er ingen vej udenom. Skær ned!

Turisme tegner sig nu for ca. 10,2% af verdens BNP og beskæftiger omkring 250 mio. mennesker. Det er en del af forklaringen på, at ingen politikere tør gennemføre begrænsninger på flytrafikken. I Danmark kommer borgerlige politikere med pølsesnak omkring bedre brændselsøkonomi i flytrafikken, men udviklingen kan overhovedet ikke følge med væksten i flytrafikken. Olieselskaberne er glade, for nedgangen i anvendelsen af fossile brændstoffer indenfor andre dele af økonomien mere end kompenseres af udviklingen i flytrafikken, der forventes at vokse med 5% om året de næste 10 år.

Klimakatastrofen rykker stadig tættere på, og den skyldes ikke blot politisk uvilje mod overgang til vedvarende energikilder (som i Danmark), men også at flytrafikken ender med at slå hele regnestykket i stykker.

Der er kun én vej: stop med at flyve, eller flyv meget sjældent. Meget, som få gange i livet!