Global opvarmning svarer til sprængningen af halvanden atombombe i sekundet

Forskere der har undersøgt opvarmningen af verdenshavene har konstateret, at opvarmningen over de sidste 150 år svarer til sprængningen af halvanden Hiroshima atombombe i sekundet. 90% af den globale opvarmning fører til opvarmning af verdenshavene, der kan absorbere langt mere varme end atmosfæren. Den enorme energi der absorberes svarer til den energi der udløses af mere end en atombombe pr. sekund - hvert sekund i 150 år. Det er især den energi der absorberes i verdenshavene der skaber de klimakatastrofer, der allerede rammer verden i dag.

G20 staterne styres fortsat af den internationale olieindustri

Trump trak i december 2017 USA ud af den internationale aftale om reduktion af udledningen af CO2. Men de tilbageværende ledende industrilande gør stort set lige så lidt for at bremse klimakatastrofen som USA. Organisationen Climate Transparency har undersøgt situationen i G20 landene og fundet, at regeringerne i 19 af landene er mere tilbøjelige til at lytte til olie- og gasindustrien end til videnskabsmænd der har kendskab til klimaforandringer.