G20 staterne styres fortsat af den internationale olieindustri

Trump trak i december 2017 USA ud af den internationale aftale om reduktion af udledningen af CO2. Men de tilbageværende ledende industrilande gør stort set lige så lidt for at bremse klimakatastrofen som USA. Organisationen Climate Transparency har undersøgt situationen i G20 landene og fundet, at regeringerne i 19 af landene er mere tilbøjelige til at lytte til olie- og gasindustrien end til videnskabsmænd der har kendskab til klimaforandringer. CO2 udslippene i 15 af de 20 største økonomier steg i 2017, og i G20 landene under et tegnede olie og gas sig fortsat for 82% af energiforsyningen. De statslige tilskud til den CO2 svinende industri er de sidste 10 år steget med 50% - for at olie og gas skal kunne "konkurrere" med den stadig mere fordelagtige vedvarende energi. G20 landene anvendte i 2017 147 mia. US$ i støtte til olie og gas, selv om landene allerede for 10 år siden lovede helt at standse denne praksis.

Den manglende vilje til at overholde den internationale klimaaftale smitter af på de små lande og gør det tvivlsomt om målet på 2C stigning kan overholdes. Den forestående katastrofe er menneskeskabt og udmærker sig ved at menneskene nu ved, at de er på vej med 500km i timen direkte ind i en mur.