Storbritannien: Caribien kræver erstatning af den britiske kongefamilie for slaveri

Historikere har afdækket direkte forbindelser mellem den britiske kongefamilie og slaveriet på det amerikanske kontinent. En forfader til Kong Charles fik i starten af det 18. århundrede leveret slaver til sin tobaksplantage i Virginia. Kongehuset, den engelske kirke, godsejere og handelshuse tjente alle styrtende med penge på slaveriet. Det er deres pompøse bygninger der i dag præger den britiske kolonimagt. Men slavernes efterkommere ser ikke længere gennem fingre med bødlernes efterkommere, men kræver erstatning.

Storbritannien: Saboterer den Internationale Straffedomstols sag mod Israel for dets besættelse af Palæstina

Mens de vestlige koloniregimer holder hånden over Israel og støtter dets fortsatte besættelse, er holdningen en helt anden blandt flertallet af verdens lande, der fordømmer besættelsen. For 2 år siden lykkedes det Palæstina at indbringe sagen for den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Israel og USA har indædt modarbejdet processen, men de er ikke medlemmer af ICC. Det er Storbritannien derimod.

England: Skal betale erstatning for slavehandlen

Dommer ved den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Patrick Robinson erklærede tirsdag, at Storbritannien ikke længere kan ignorere kravene om at betale erstatning for regimets slavehandel:

They cannot continue to ignore the greatest atrocity, signifying man’s inhumanity to man. They cannot continue to ignore it. Reparations have been paid for other wrongs and obviously far more quickly, far more speedily than reparations for what I consider the greatest atrocity and crime in the history of mankind: transatlantic chattel slavery.

England: Dødens købmænd har kronede dage

I 2022 mere end fordoblede Storbritannien sin eksport af våben til 90 mia. kr afslører en rapport fra Campaign against arms Trade (CAAT). Mere end halvdelen gik til de repressive diktaturer Qatar og Saudi Arabien, hvoraf sidstnævnte i 8 år har ført krig mod Yemen. 54% af eksporten var til lande, der af Freedom House betegnes som ikke-frie. Det gamle koloniregime fortsætter med andre ord sin eksport af død og ødelæggelse til resten af verden.

Danmark: Ørsted censurer fotoudstilling: OLIE ER GODT

Ørsted har en kontrakt med det britiske Natural History Museum, hvor koncernen støtter museet, der til gengæld ikke må kritisere dets olieudvinding. Kontrakten blev indgået i 2016, da koncernen hed Dong. Den sponsorerede museets naturfotokonkurrence, Til gengæld måtte museet ikke "komme med udtalelser der kunne skade koncernens omdømme".

Shells foreløbige overskud i 2022: 30 mia. US$

Mens forbrugernes energiregninger er steget 2-500% i 2022 er energiselskabernes profitter eksploderet. Shells overskud alene for de første 9 måneder af året er 30 mia. US$. Det franske Totals der også sidder på den danske Nordsøolie har 28,7 mia. US$ i overskud. Selskaberne betaler ikke skat, men udbetaler i stedet en del af overskuddet til deres aktionærer.

Storbritannien: Retsvæsenet grundlæggende racistisk

En aktuel undersøgelse afslører, at over halvdelen af dommerne i England og Wales er grundlæggende racistiske. De kommer med racistiske ytringer i retslokalerne eller afsiger racistiske domme med racistiske formuleringer.

De britiske dommeres racisme rettes både mod anklagede, vidner og advokater. Den rettes mod folk af asiatisk afstamning men især mod folk af afrikansk afstamning. Trods den udbredte racisme er kun en dommer sanktioneret for racisme siden 2020.

Storbritannien: Sulten hastigt stigende

En fjerdelel af alle britiske familier måtte droppe et eller flere måltider i september som følge af den økonomiske krise i landet. Sulten bliver endnu værre, jo flere børn familien har. 42% af landets familier med 3 børn eller flere måtte droppe måltider i september. Situationen er nu værre end under de første uger af COVID-19 lockdown i 2020. Sultne skoleelever tvinges til at stjæle mad fra skolekammerater. Situationen forventes at blive endnu værre til vinter og har skabt begrebet "eat or heat". Familierne har ikke både råd til at spise og varme deres bolig.

Storbritannien: Britisk politiagent der bl.a. spionerede i Tyskland dømt in-absentia

Den britiske politiagent Mark Kennedy blev mandag dømt in-absentia for spionage og infiltration af miljøgrupper, antifascister og anarkistgrupper i Tyskland. Her arbejdede han i 7 år frem til 2010 med sin spionagevirksomhed - i samarbejde med både britisk og tysk politi. En dommer i Mecklenburg-Vorpommern erklærede, at dette - uden sanktion fra tyske domstole - var i strid med tysk lovgivning. Kennedy havde ikke blot spioneret i Tyskland. Han havde rejst rundt i 14 europæiske lande og udfoldet sine kriminelle aktiviteter.