Danmark: En partheidstat

Verden er ved at erkende, at Danmark er på vej mod at blive en apartheidstat. For en uge siden besluttede Folketinget, at ukrainske flygtninge kan bosættes i de såkaldte "ghettoer", der forinden er blevet tømt for "ikke-vestlige" indbyggere. Apartheidstaten har defineret "Vesten" som EU, 8 associerede europæiske stater, USA, Canada, Australien, New Zealand. Indbyggere fra resten af verden (omkring 90% af verdens befolkning) udsættes for diskrimination.

Danmark: Ny lov giver Skat mulighed for sammenkøre danskernes politiske tilhørsforhold med skatteoplysningerne

Folketinget vedtog i december lov L73 uden opposition. Loven giver Skat mulighed for at samkøre oplysninger fra andre offentlige myndigheder med egne data. Det giver Skat mulighed for at målrette sine aktiviteter bestemte politiske grupper. Skat har en enorm magt fordi myndigheden i sidste ende 100% kan styre hvad hver dansk lønmodtager kan få udbetalt fra sin arbejdsgiver, styre adgang til bankkonti og vilkårligt udstikke bøder. Med L73 har politikere fra højre til venstre givet Skat mulighed for ubegrænset at bruge sine magtmidler mod bestemte politiske grupper.

Danmark: Fortsat ulovlig masseovervågning trods flere EU domme

I strid med Grundlov og internationale konventioner fortsætter den danske stat sine kriminelle aktiviteter med masseovervågning af sin befolkning. I endnu en dom slår EU domstolen fast, at masseindsamlingen af et lands borgeres internet- og telefondata er en krænkelse af retten til privatliv. Grundloven beskytter privatlivets fred, men Justitsministeriet ignorerer grundloven.

Kurdistans og yazidiernes kamp mod islamisk stat - et fotoessay

Den canadiske fotograf og forfatter Joey Lawrence har siden marts 2015 fulgt kurdernes og yazidiernes kamp mod Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak. Det er der nu kommet en bog ud af. Mens USA, Danmark og resten af den vestlige koalition der i 2003 invaderede Irak skabte det politiske og religiøse morads der i 2010 var grundlaget for opkomsten af IS, var det kurderne og yazidierne der fra 2015 bekæmpede og til slut besejrede de islamiske fundamentalister, og ofte var det kvinderne der var spidsen.

Lørdag 2/2 kl. 11.55 demonstration foran USA's ambassade mod supermagtens kupforsøg i Venezuela

Fem minutter i tolv, lørdag arrangerer en række solidaritetsorganisationer, fagforeninger og politiske partier demonstration  foran USA's ambassade i København i protest mod supermagtens kupforsøg i Venezuela. Det sker under parolerne:

  • Stop USA's indblanding i Venezuela!
  • Danmark må øjeblikkeligt ændre holdning – ingen dansk støtte til kuppet!
  • Venezuelas folk har ret til selv at vælge deres egen præsident uden nogen former for indblanding.
  • For en bred bevægelse mod statskuppet – solidaritet med Venezuelas arbejdere, bønder og fattige.

Dansk støtte til Venezuelas Quisling

Efter Tyskland i april 1940 havde besat Norge, indsatte nazisterne Vidkun Quisling som landets statsminister. Efter krigen blev Quisling dømt for landsforræderi og henrettet.

Torsdag meldte den danske udenrigsminister, at Danmark støtter Venezuelas Quisling, Juan Guaidó, der onsdag udråbte sig selv til Venezuelas præsident. Guaidó har samme folkelige opbakning i Venezuela som Quisling havde i Norge. Hans parti blev i 2016 valgt til parlamentet med omkring 8% af stemmerne.

Regeringen vil give efterretningsvæsen adgang til virksomheders data

Efter i 18 år at have undergravet danske statsborgeres retsikkerhed arbejder regeringen nu på at udstrække den statslige adgang til data til også at gælde virksomheders data. Regeringen arbejder på at tvinge virksomheder til at lade "Center for Cybersikkerhed (CFCS)" installere "sikkerhedssoftware" (spionsoftware) i virksomhedernes centrale servere, så CFCS uden dommerkendelse og på eget initiativ kan trække data ud.

Samuelsen i lommen på Mossad og CIA

I slutningen af september gennemførte dansk politi en gigantisk aktion, hvor broerne over bælterne og sundet blev afspærret. Landevejstrafikken gik fuldstændig i stå. Årsagen henlå hen i dybeste hemmelighed. Først en måned senere kom der en smule mere lys over politiaktionen, da svensk politi anholdt en norsk-iraner i Göteborg.

Mossad og muligvis CIA havde fyldt den uvidende danske udenrigsminister og PET med desinformation om en påstået iransk terroraktion i Danmark.