Klimaforandringer: 3300 mia. US$ i støtte til fossile brændsler fra G20 i 2015-19

3300 mia. US$. Så meget gav G20 landene i statsstøtte til fossile brændsler i perioden 2015-19. 2015 var også det år Parisaftalen om reduktion af CO2 udslip blev underskrevet. En række G20 lande er storsyndere:

  • Australien øgede sin støtte til fossile brændstoffer med 48,2% i perioden
  • Canada øgede med 40%
  • USA med 36,7%
  • Indonesien med 26,6%
  • Frankrig med 23,8%
  • Kina øgede kun sin støtte med 4,1% men er samtidig den største støttegiver med 24% af den samlede G20 støtte 

60% af støtten gik til ejere af fossile kraftværker og 40% til reduktion af prisen overfor forbrugere.