Frankrig: Domstol dømmer den franske stat for klima smøl

En domstol i Paris dømte onsdag den franske stat for manglende opfyldelse af de mål for reduktion af CO2 udslip den satte sig i 2016. Retsagen var rejst af 4 NGO med Greenpeace og Oxfam i spidsen. De havde i 2018 forsøgt at tvinge den franske stat til at opfylde de mål den havde sat, men havde blot modtaget henholdende svar. Efterfølgende skrev 2,3 mio. franskmænd under på, at sagen skulle rejses ved retten.

Frankrig erklærede i 2016 at det ville reducere sin udledelse af CO2 med 40% frem til 2030 og i 2050 vil være CO2 neutral. Det forpligtigede sig til årligt at reducere udslippene med 1,5% frem til 2025 og derefter med 3,2%. Men i 2018-19 faldt udslippene kun 0,9%.

Staten ønskede at sagen var smidt ud af domstolen og argumenterede med, at landet ikke er ene-ansvarlig for klimaforandringerne.