Forfatters artikler

EU opfordrer til våbenhvile - og lader folkemordet fortsætte

26 EU udenrigsministre underskrev torsdag en fælles deklaration, der opfordrer til øjeblikkelig humanitær våbenhvile, men EU gør det samtidig klart, at Israel bare kan fortsætte folkemordet. Der er ingen konsekvenser, hvis opfordringen ikke følges, og landene fortsætter deres våbenleverancer til terrorstaten.

Kina: Palæstina har ret til at forsvare sig

Nye lande vidnede torsdag for ICJ i FN's sag mod Israel for dets illegale besættelse af Palæstina. Kinas repræsentant skilte sig ud fra resten ved at slå fast, at Palæstina har ret til at forsvare sig mod den udenlandske besættelse (Israel) af dets land. Det er i virkeligheden en banal konstatering. I Danmark greb modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig til våben mod den tyske besættelse - og blev kaldt terrorister af besættelsesmagten og de danske samarbejdspolitikere.

US politikere råber på folkemord i Gaza

Kongrespolitikere i USA står i disse måneder på nakken af hinanden med den ene opfordring efter den anden til folkemord. Onsdag var det Andy Ogles der på TV erklærede: "We should kill them all". Han henviste til alle palæstinensere. Han er ikke den eneste. Ligesom hvide US politikere gennem historien har opfordret til udryddelse af alle indianere og udryddelse af alle afro-amerikanere, har de nu åbnet kloakken og ønsker folkemord på alle palæstinensere:

Israelske kampvogne angriber Læger uden Grænser (MSF)

MSF oplyser, at dets hus i al-Mawasi vest for Khan Younis torsdag blev angrebet af israelske kampvogne. 2 kvinder blev dræbt og 6 såret.

Gaza er en free-fire zone for terrorstaten. Den skyder på alt hvad der bevæger sig - fordi USA og EU deltager i folkemordet og hindrer resten af verden i at stoppe terrorstaten.

 

ICJ. Resten af verden mod USA og Israel: STOP BESÆTTELSEN AF PALÆSTINA

På tredjedagen af ICJ's behandling af FN's sag mod Israel for den illegale besættelse af Palæstina vidnede yderlige 10 lande i dag. De eneste der støttede terrorstaten var Ungarn og USA. De 2 højreradikale regimer lagde sig op af Israels position, at ICJ skulle blande sig udenom: "Det er ikke en juridisk sag, men en politisk". USA fabulerede om forhandlinger. 76 års "forsøg på en politisk løsning" bringer hver dag verden længere bort fra en løsning og kulminerer nu med folkemordet i Gaza. Derudover har Israel klart sagt: der bliver ingen palæstinensisk stat og ingen forhandlinger.