Det er slut med straffriheden for krigsforbryderne i Israel

Terrorstaten har siden 1948 ignoreret alle internationale konventioner, og er indtil 20. maj sluppet afsted med det, fordi den blev beskyttet af USA og dets vestlige medløbere. Det er slut med ICC's beslutning mandag om at udstede arrestordrer mod Israels diktator og krigsminister. Beslutningen medfører, at de 2 ikke vil kunne rejse i størstedelen af verdens lande. ICC's medlemslande er med deres underskrift af Rom statutten juridisk forpligtiget til at arrestere dem, hvis de skulle dukke op. Ganske få lande er ikke med i ICC: Israel, USA, Rusland, Kina. Ganske få pariastater har fordømt ICC's arrestordrer. Det gælder Storbritannien, Polen og Tyskland. Man må formode, at de enten frivilligt melder sig ud af ICC, eller også bliver smidt ud som stater der ikke opfylder deres juridiske forpligtigelser.

ICC har slået det fast med syvtommersøm, at Israel ikke længere straffrit kan begå folkemord, krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeden. Arrestordren venter på dets ledere i de fleste af verdens lande.

Blandt EU's medlemsstater har foreløbig Belgien, Frankrig og Slovenien meddelt, at de bakker op om ICC's arrestordrer.