FN's Sikkerhedsråd: Skarp fordømmelse af Israels angreb på Iran

FN's Sikkerhedsråd behandlede tirsdag aften Israels terrorangreb på Irans konsulat i Damaskus mandag. Ruslands FN ambassadør Vasily Nebenzia sagde, at hans land havde indkaldt til mødet i rådet på baggrund af "Israels konstante bombe- og missilangreb på forskellige mål i Syrien, og på baggrund af det enorme antal dræbte forårsaget af Israels krig mod Gaza". Ambassadøren slog fast, at Israel fortsætter sine angreb på Gaza "trods FN Sikkerhedsrådsresolution 2728 der pålægger landet øjeblikkeligt at indstille angrebene". Nebenzia fordømte terrorstatens totale foragt for Sikkerhedsrådets resolutioner og fremførte som eksempel dets henrettelse af de 7 nødhjælpsarbejdere fra World Central Kitchen. Han fordømte endvidere i de "stærkest mulige vendinger" terrorstatens angreb på Irans konsulat i Syrien.

Ruslands kraftige fordømmelse af Israel var usædvanlig, fordi landet siden 1948 har haft et nært forhold til Israel.

USA forsikrede rådet om, at det "ikke var involveret" og "ikke informeret om angrebet på forhånd". Sammen med Storbritannien udtrykte det stor uro over risikoen for en eskalation af krigene i regionen, men selvom det er Israel der eskalerer med sine terrorangreb på sine nabolande, lagde koloniregimerne det fulde ansvar på Iran. Storbritanniens FN ambassadør James Kariuki var dog bekymret over terrorstatens angreb på Iran fordi "sikkerheden for diplomatiske missioner er et fundamentalt princip for diplomatiske relationer". Det øjeblik Vesten også begraver Wiener konventionen der beskytter diplomatiske missioner på samme måde som den har begravet Genevekonventionerne, Menneskerettighedskonventionen og Folkemordskonventionen åbner den selv op for legitime angreb på egne diplomatiske missioner overalt i verden.

Syriens FN ambassadør Koussay Aldahhak erklærede, at angrebet på Irans konsulat i Damaskus var endnu en episode i den lange strøm af "israelske angreb på Syrien". Alene siden 7/10 har terrorstaten gennemført missilangreb på landets to vigtigste lufthavne i Damaskus og Aleppo og har desuden gennemført angreb mod iranske militære anlæg i Syrien. Men terrorstatens aggression gik et stort skridt videre da det mandag "i fuldt dagslys angreb Irans konsulat i det centrale Damaskus, der dagligt passeres af tusindvis af mennesker".

Efter Sikkerhedsrådets resolution for 9 dage siden der pålagde terrorstaten at indstille folkemordet i Gaza erklærede landets krigsminister, nazisten Yaov Gallant, at terrorstaten vil optrappe angrebene på dets "fjender" i og udenfor regionen. Angrebet mandag var første skridt i denne retning.

Der er ingen voksne til stede, og derfor får terrorstaten uhindret lov til at stikke hele regionen i brand - støttet af USA og EU.