Mens vi venter på atomkrigen: USA begynder at producere mini-atomvåben

USA er begyndt at producere "mini-atombomber" med en styrke på 5 kilotons TNT svarende til en tredjedel af den bombe USA kastede over Hiroshima. Supermagten har samtidig opsagt våbenbegrænsningsaftalen INF med Rusland. Det åbner op for udstationeringen af nye US mellemdistance atomraketter i Europa. Holdningen hos Trump og de koldkrigere han omgiver sig med som hans usikkerhedsrådgiver John Bolton er: "når vi nu har atomvåben, hvorfor så ikke bruge dem"?

USA truer Venezuela med krig og støtter forsøg på statskup

Efter lederen af oppositionen i Venezuela, Juan Guaidó onsdag udråbte sig selv til præsident, blev han få minutter anerkendt af USA som Venezuelas "retmæssige" præsident. Anerkendelsen blev hurtigt fulgt op af andre højreradikale regimer på kontinentet som Brasilien, Colombia, Chile og Argentina. Efterfølgende gjorde en lille gruppe nationalgardister oprør, der dog øjeblikkeligt blev slået ned.

Velkommen til overvågnings-kapitalismen

Forfatteren Shoshana Zuboff har netop udgivet bogen The Age of Surveillance Capitalism, der kommer med en række bud på de ændringer der har fundet sted i de kapitalistiske samfund over de seneste 30 år. Det britiske dagblad Observer er dykket ned og bogen og har stillet forfatteren en række uddybende spørgsmål. Den moderne IT kapitalisme lever af at overvåge os og sælge data om vores opførsel til højestbydende købere.

Kvinder over hele verden demonstrerer mod vold og nedskæringer

I mindst 89 byer over hele verden demonstrerede kvinder lørdag mod vold og nedskæringer. Demonstrationerne startede i 2017 i forbindelse med indsættelsen af Trump som præsident i USA og som protest mod hans chauvinistiske kvindesyn. Temaet var i år bredt ud til både at rumme kampen mod vold mod kvinder og de neoliberale nedskæringer der globalt rammer kvinder hårdere end mænd, og rammer svage kvinder hårdest.

Verdens 26 rigeste mænd ejer lige så meget som de 50% fattigste på jorden

En opgørelse fra den britiske humanitære organisation Oxfam viser, at de 26 rigeste mænd i verden ejer lige så meget som halvdelen af jordens befolkning - de fattigste. Oxfam foreslår videre, at der indføres en rigdomsskat på 1%. Den vil kunne indbringe 418 mia. US$ årligt, eller mere end dobbelt så meget som Danmarks bruttonationalprodukt og vil kunne sikre alle verdens børn skolegang.

Iflg. Oxfam steg formuen blandt verdens 2200 milliardærer med 900 mia. US$ i 2018 svarende til 2,5 mia. US$ om dagen!

USA: Tusinder af flygtningebørn fjernet fra deres forældre af Trump regimet

I januar blev det afsløret, at et langt større antal flygtningebørn end hidtil kendt blev tvangsfjernet fra deres forældre i 2017 og 18. En rapport fra sundhedssektionen i den statslige Office of Inspector General (OIG)  afslørede, at tusinder af flygtningebørn var blevet fjernet fra deres forældre og anbragt i dagpleje i den statslige institution inden en domstol i juni 2018 afsagde kendelse om, at denne praksis skulle ophøre og 2600 flygtningebørn blev beordret genforenet med deres forældre.

USA bryder ud af INF atomaftalen 2. februar. Vejen banet for atomoprustning

USA har officielt meddelt, at det fra 2. februar ikke længere vil overholde INF aftalen fra 1987. Aftalen blev indgået mellem Sovjetunionens leder Mihail Gorbachov og USA's Ronald Reagan og satte stop for 5 års trussel om atomkrig i Europa. INF aftalen indebar forbud mod opstilling af mellemdistanceraketter (500 - 5500km) i Europa.

Erdogan truer med invasion af Syrien, også selvom USA forsinker sin tilbagetrækning

Tyrkiets diktator Recep Tayyip Erdoğan truede 10. januar med at invadere Syrien, også selvom USA ikke trækker sine 2000 soldater ud. Erdoğan forsøger dermed at udnytte den åbenlyse splittelse der findes i USA's regering. I december lod Trump sig overtale af Erdoğan til at trække supermagtens tropper ud af Syrien med nærmest øjeblikkelig virkning. I starten af januar gennemførte USA's "sikkerhedsrådgiver" John Bolton derefter en rejse i regionen, hvor han bl.a. havde møder i Tyrkiet.

USA svarer ikke længere på spørgsmål fra FN om menneskerettighedskrænkelser

USA's udenrigsministerium har i stilhed indført en ny praksis hvorefter det ikke besvarer spørgsmål fra FN vedrørende krænkelser af menneskerettighederne. Sidste gang USA besvarede henvendelser fra FN var 7. maj 2018. Siden er 13 henvendelser blevet ignoreret.

Den ny praksis er dårlige nyheder for USA's fattige, emigranter og minoritetsgrupper der i stigende grad udsættes for angreb fra regimets side. 40 mio. indbyggere i landet lever under fattigdomsgrænsen.