Norge, Spanien, Irland anerkender Palæstina som stat

Norge, Spanien og Irland meddelte onsdag at de den 28. maj anerkender Palæstina som stat. Landet er i dag anerkendt som stat af 143 ud af FN's 193 medlemslande. Den 28. stiger tallet til 146. Alle afrikanske lande bortset fra Eritrea og Cameroon anerkender Palæstina.

Følgende lande har siden 2011 anerkendt Palæstina som stat:

  • 2024: Bahamas, Trinidad & Tobago, Jamaica, Barbados
  • 2023: Mexico
  • 2019: Saint Kitts & Nevis
  • 2018: Colombia
  • 2015: Saint Lucia
  • 2014: Sverige
  • 2013: Guatemala, Haiti, Vatikanet
  • 2012: Thailand
  • 2011: Chile, Guyana, Peru, Suriname, Uruguay, Lesotho, South Sudan, Syrien, Liberia, El Salvador, Honduras, Saint Vincent & the Grenadines, Belize, Dominica, Antigua & Barbuda, Grenada, Island

Den norske statsminister Gahr Støre udtalte, at han håbede det ville få EU's medlemslande til at overveje anerkendelse. EU som sådan anerkender ikke Palæstina, men det gør Polen, Bulgarien, Rumænien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Sverige og Cypern. Som ventet har anerkendelsen bragt terrorstaten ud over raseriets rand. Knesset har i formiddags vedtaget en resolution, der "forbyder anerkendelse"!!??? Den får nok ikke den store betydning i de 146 stater der nu anerkender Palæstina. Terroristen Ben-Gvir tog en tur til al Aqsa moskeen i Jerusalem og erklærede den for annekteret: "den vil altid kun tilhøre Israel". Som led i fredsaftalen med Jordan er det Jordan der har myndighed over al Aqsa, der er en af den islamiske verdens vigtigste helligdomme. Så Ben-Gvir har kastet en håndgranat ind i forholdet til Jorden og hele den islamiske verden. Finansminister Belsebub Smotrich vil som straf afbryde overførslen af midler til det palæstinensiske selvstyre. Og terrorstaten har hjemkaldt sine ambassadører fra Norge og Irland.

Den "eksistentielle kamp" Israel med Satanyahus ord indledte 7. oktober ser ud til at føre til, at terrorstaten begår selvmord.