13 allierede regeringer advarer Israel mod folkemord i Rafah og kræver adgang for nødhjælp

DPA skriver fredag, at G7 landene plus andre lande onsdag sendte et brev til terrorstatens udengrisminister Israel Katz, der opfordrer terrorstaten til at indstille folkemordet i Rafah og åbne grænserne for nødhjælp. I 11 dage har terrorstaten ikke tilladt vand, mad eller brændstof at komme ind i Gaza, hvis befolkning nu dør af tørst og sult.

Brevet er underskrevet af udengrisministrene fra Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan, Canada, Australien, Danmark, Finland, Nederlandene, New Zealand, Sydkorea og Sverige. De 13 lande har frem til nu deltaget i Israels folkemord militært og politisk. USA glimrer ved sit fravær.

Brevet er spildte guds ord på Ballelars. Terrorstaten er udenfor pædagogisk rækkevidde og fortsætter folkemordet i forhøjet tempo. Brevet har udelukkende en indenrigspolitisk funktion i de 13 lande, der ønsker at lægge en smule afstand til Israels barbari i Gaza. Man kan allerede høre den israelske FN's ambassadørs svar til de 13 lande: "Shame on you". I terrorstatens dikotome verdensopfattelse står man 100% på Israels side. Hvis ikke er man på Hamas' side.