Samuelsen i lommen på Mossad og CIA

I slutningen af september gennemførte dansk politi en gigantisk aktion, hvor broerne over bælterne og sundet blev afspærret. Landevejstrafikken gik fuldstændig i stå. Årsagen henlå hen i dybeste hemmelighed. Først en måned senere kom der en smule mere lys over politiaktionen, da svensk politi anholdt en norsk-iraner i Göteborg.

Mossad og muligvis CIA havde fyldt den uvidende danske udenrigsminister og PET med desinformation om en påstået iransk terroraktion i Danmark.

USA og Israel er globalt fuldstændig isoleret i deres angreb på imamregimet i Iran. Danmark var et land der tidligere - pga. total uvidenhed om Mellemøsten - har været en nyttig idiot for Israels politik. Israel fik i 2017 overtalt den danske udenrigsminister Samuelsen til at indstille bistanden til Palæstina. Det var baseret på israelske løgne som Sverige, Nederlandene og Schweiz ikke hoppede på, men Samuelsen slugte råt.

Den danske stat har nu atter stillet op som nyttig idiot for Israels og USA's politik, der går ud på at få ophævet den FN sanktionerede aftale med Iran om atomnedrustning og ophævning af sanktioner. Helt som forventet bifaldt USA det skuespil, danske dilettanter deltager i.