Storbritannien spænder ben for den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC)

Den nye Labour regering i Storbritannien har meddelt, at den måske ophæver sit veto i ICC mod udstedelse af arrestordrer mod de israelske krigsforbrydere Satanyahu og Gallant. Den tidligere konservative regering indgav 10. juni hemmeligt sit veto til ICC, der dog valgte at offentliggøre benspændet i slutningen af juni. Det er sandsynligt, at de fleste andre europæiske terrorstater, der støtter folkemordet i Gaza ligeledes gør alt for at spænde ben for ICC. De europæiske koloniregimer ønsker, at krigsforbryderdomstolen alene behandler sager fra Afrika ... og Rusland.

USA har besluttet, at ansatte i ICC og deres familier ikke vil få indrejse i USA, og iøvrigt vil blive behandlet som forbrydere.

De europæiske koloniregimer og USA har siden 7. oktober 2023 endegyldigt begravet Genevekonventionerne, Menneskerettighedskonventionen, Konventionen mod Folkemord og Wienerkonventionen.