Sydafrika kræver at Israel øjeblikkelig stopper folkemordet og forlader Gaza

Den Internationale domstol i Haag ICJ hørte torsdag på Sydafrikas fremlæggelse af, hvorfor domstolen er nødt til at stramme sine krav til terrorstaten. Sydafrika slog fast, at Israel har udvist total foragt for domstolens foreløbige kendelser af 26. januar og 28. marts. I stedet for at overholde kendelserne der har international retsvirkning, har terrorstaten optrappet folkemordet og udsultningen af den palæstinensiske befolkning i Gaza. Sydafrika kræver, at domstolen udformer en ny kendelse, der pålægger terrorstaten øjeblikkeligt at indstille folkemordet, og øjeblikkeligt at trække sig ud af Gaza.

Terrorstaten har muligheden for fredag kl. 10 at forsvare sig. ICJ forventes at afsige kendelse i næste uge.