Holland: Domstol beordrer regeringen til at standse eksport af dele til F-35 fly til Israel

Landsretten i Nederlandene beordrede mandag regeringen til at indstille eksporten af dele til F-35 fly til Israel. Sagen var blevet anlagt af Amnesty International og Oxfam i Nederlandene. Første retsinstans afviste i december sagen, men menneskerettighedsorganisationerne appellerede med henvisning til terrorstatens alvorlige krænkelser af humanitær lov. Domstolen slog i sin kendelse mandag fast, at "der er en klar og uafviselig risiko for, at F-35 delene anvendes til alvorlige krænkelser af international humanitær lov".

Den hollandske regering erklærede efterfølgende, at den appellerer kendelsen til højesteret. Argumentet: "Israel har ret til at forsvare sig", begå krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkemord efter for godt befindende.

Også danske virksomheder med Terma i spidsen eksporterer dele til F-35 fly. Den danske stat støtter og er medskyldig i Israels folkemord i Palæstina.