Israel skyldig i krigsforbrydelser

FN's Menneskerettighedsråd besluttede i maj 2018 at nedsætte en speciel undersøgelseskommission til undersøgelse af Israels håndtering af protesterne i Gaza mod Israels over 10 år lange ulovlige blokade af området. Kommissionen udgav i sidste uge sin rapport over begivenhederne i perioden 30/3 til 31/12 2018. Både Israel og USA forsøgte med alle midler at hindre kommissionens arbejde. Israel nægtede kommissionen adgang - både til Israel og Gaza. Egypten havde i første omgang tilladt kommissionen adgang til Gaza via Egypten, men efter stærkt pres fra USA blev denne tilladelse trukket tilbage. Kommissionen var derfor tvunget til at gennemføre sine undersøgelser udenfor Gaza. Den konstaterer, at Israel i den pågældende periode har henrettet 183 palæstinensere ved grænsen mellem Gaza og Israel. Heraf 35 børn. Dertil kommer 6106 der er såret af israelske kugler. Heraf de 940 børn. Yderligere 3000 palæstinensere er såret af tåregasgranater, gummikugler og granatsplinter. Israel har i særlig grad koncentreret sit skyderi mod journalister og sundhedspersonel. 3 israelere er i perioden blevet såret ved grænsen. Kommissionen konkluderer, at der pga. omfanget og karakteren af de israelske overgreb kan være tale om krigsforbrydelser.

Israel og USA har blankt afvist rapporten.

Rapporten behandles under Menneskerettighedsrådets session 25/2 til 22/3. Rådet vil her også skulle tage stilling til, om Israels forbrydelser skal indbringes for den internationale straffedomstol ICC.

Undersøgelseskommissionens fulde rapport: Report of the independent international commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory