FN: Globalt forbud mod atomvåben fra 1. januar 2021

Honduras underskrev søndag den internationale traktat mod atomvåben. Dermed har 50 lande underskrevet traktaten, der dermed træder i kraft pr. 22. januar 2021. Det er derefter forbudt at producere, anvende eller opbevare atomvåben. Danmark (Grønland) har siden 1950'erne lagt jord til opbevaring af atomvåben, og er derfor et af de lande der fra 22. januar bryder den internationale traktat. Vi bringer her en liste over verdens slyngelstater, der pr. 1/1 2021 bryder traktaten (kun de producerende af slagsen):

Philippinerne: FN's Menneskerettighedsråd igangsætter undersøgelse af narkokrig der har kostet 20.000 livet

FN's Menneskerettighedsråd besluttede torsdag at autorisere FN's Menneskerettighedschef Michelle Bachelet til at igangsætte en undersøgelse af præsident Dutertes narkokrig i Philippinerne, der over de seneste 3 år har kostet 12-20.000 mennesker livet. Både sikkerhedsstyrker og dødspatruljer deltager i krigen, hvor mistænkte henrettes uden efterforskning, rettergang eller dom.

På besøg i USA's koncentrationslejre

Alexandria Ocasio-Cortez og flere andre medlemmer af USA's Kongres besøgte 1. juli et par af de koncentrationslejre supermagten bruger til at opbevare mellemamerikanske og mexikanske flygtninge i. Kongresmedlemmerne berettede om forfærdende forhold, hvor internerede tvinges til at drikke vand af toiletkummen og nægtes bad i op til 2 uger. Over de seneste 10 måneder er 6 personer døde i lejrene. Flere hundrede børn er tvangsfjernet fra deres forældre.

FN ekspert: menneskerettigheder overlever muligvis ikke klimakrisen

FN's Specialrapporteur for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, Philip Alston advarer mod at konsekvenserne af de globale klimaforandringer sandsynligvis vil underminere ikke blot retten til livet, mad og bolig for flere hundrede millioner, men også truer demokratiet og retstaten. I sin rapport til FN's Menneskerettighedsråd kritiserer han både FN, enkeltstater, NGO'er og erhvervslivet for at have en helt utilstrækkelig tilgang til de katastrofer der truer i horisonten.

USA nægter visa til advokater der skal undersøge krigsforbrydelser

Slyngelstaten USA nægter visa til advokater fra den Internationale Straffedomstol ICC og truer med sanktioner. ICC startede sit virke i 2002, men USA valgte fra starten at stå udenfor domstolen. Supermagten mener sig hævet over den internationale retsorden og ønsker ikke at internationale retsinstanser skal undersøge kriminelle handlinger begået af dens indbyggere - i særdeleshed ikke overtrædelser af Genevekonventionerne.

Israel skyldig i krigsforbrydelser

FN's Menneskerettighedsråd besluttede i maj 2018 at nedsætte en speciel undersøgelseskommission til undersøgelse af Israels håndtering af protesterne i Gaza mod Israels over 10 år lange ulovlige blokade af området. Kommissionen udgav i sidste uge sin rapport over begivenhederne i perioden 30/3 til 31/12 2018. Både Israel og USA forsøgte med alle midler at hindre kommissionens arbejde. Israel nægtede kommissionen adgang - både til Israel og Gaza.

Amnesty International tager menneskerettighedspris fra Aung San Suu Kyi

Amnesty International (AI) udnævnte i 2009 Aung San Suu Kyi til ambassadør for samvittighedsfanger. Aung San Suu Kyi sad på det tidspunkt selv i husarrest under diktaturet i Myanmar. AI har nu atter frataget Aung San Suu Kyi udnævnelsen og har konstateret, at hun har forrådt selve de principper der ligger til grund for prisen.