Israel bomber systematisk landbrugsjord

Terrorstaten bombede søndag landbrugsjord vest for Deir al-Balah bydelen i Gaza. Siden oktober har terrorstaten bombet og gjort 33% af den palæstinensiske landbrugsjord uanvendelig til dyrkning. Det er led i folkemordet at hindre palæstinensernes adgang til vand og mad og de får heller ikke lov til selv at dyrke deres afgrøder.