Israels overtrædelse af ICJ's kendelse behandles i FN's Sikkerhedsråd

Algeriet har bedt rådet om tirsdag at behandle terrorstatens totale tilsidesættelse af den Internationale Domstols kendelse fredag om øjeblikkelig stop for folkemordet i Gaza, adgang for nødhjælp og for FN eksperter til undersøgelse af terrorstatens krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Det sker på et lukket møde og der planlægges ikke nogen resolution.

Under alle omstændigheder nedlægger USA veto mod resolutioner, og hvis en resolution alligevel slipper igennem som i marts, hvor Sikkerhedsrådet krævede øjeblikkelig våbenhvile, bliver den alligevel ignoreret af terrorstaten. Rådet ville have mulighed for at vedtage sanktioner mod terrorstaten, men de ville blive mødt af et US veto. USA har effektivt demonteret FN som et middel til at sikre og garantere fred i verden.