Sikkerhedsrådet vedtager resolution, der fordømmer angreb på nødhjælpsarbejdere og FN ansatte

FN's Sikkerhedsråd vedtog fredag en resolution, der stærkt fordømmer angreb på nødhjælpsarbejdere og FN ansatte. Resolutionen slår også fast, at alle involverede i en væbnet konflikt er forpligtiget til at at afstå fra angreb på nødhjælpsarbejdere og FN ansatte - uden at nævne Israel ved navn. Schweiz har været med til at udforme resolutionen og udtrykker stor bekymring over det stigende antal og trusler mod FN og nødhjælpsarbejdere, samtidig med at de i stigende grad overtræder International humanitær Ret.

14 af rådets medlemmer, inklusive USA stemte for resolutionen. Rusland undlod at stemme.