Betydelig udvidelse af terror bosættelser på den besatte Vestbred

Krigsminister Yoav Gallant meddelte onsdag, at bosættelser på den besatte Vestbred der blev ryddet i 2005 som led i fredsprocessen, nu får lov til at blive reetableret. Det gælder bosættelser i Sa-Nur, Ganim og Kadim.

Der bor 7-800.000 israelske bosætter terrorister på den besatte Vestbred. Alle bosættelser er illegale, da de er i strid med 4. Genevekonvention, der forbyder en kolonimagt at etablere bosættelser på besat territorium. Terrorstaten skelner officielt mellem "legale" og illegale bosættelser, men ifht. resten af verden er de alle illegale. De bebos terrorister, der rutinemæssigt med støtte fra ZOF angriber palæstinensisk ejendom med det formål at udrense palæstinensere og udvide bosættelserne.