1 måned efter ICJ's kendelse. Menneskerettighedsorganisationerne fordømmer Israels folkemord

Mandag var 1 måned efter ICJ's midlertidige kendelse over Israels folkemord i Gaza. Kendelsen pålagde terrorstaten at indstille dens folkemordshandlinger i Gaza og tillade nødhjælpen at komme igennem. Menneskerettighedsorganisationerne Amnesty International og Human Rights Watch konstaterede samstemmende, at terrorstaten har gjort det stik modsatte: optrappet folkemordet og hindret nødhjælp at nå frem. Nødhjælpstransporterne er halveret i løbet af den sidste måned, fordi terrorstaten hindrer dem. Flere lande er i stedet begyndt at kaste nødhjælp ned fra luften. Terrorstaten angriber nødhjælpskonvojerne med droner og kampvogne, skyder de politifolk der skulle beskytte dem og skyder dem der skulle have modtaget nødhjælpen. Konsekvensen er, at i nord er hungersnøden og sammenbruddet af de civile strukturer total. Folk dør af sult - påført dem af terrorstaten.

Tirsdag gjorde Læger uden Grænser (MSF) tilsvarende regnskabet op og konstaterede, at terrorstaten ikke har indstillet angrebene på hospitaler og klinikker. Tvært imod er de taget til i omfang.

USA, EU OG DANMARK DELTAGER I ISRAELS FOLKEMORD I PALÆSTINA, MILITÆRT OG POLITISK