Børn dør nu i hungersnøden i det nordlige Gaza

De få fungerende hospitaler i det nordlige Gaza melder nu, at børn dør af sult som følge af den hungersnød terrorstaten Israel har påført Gaza. Nødhjælpsorganisationer tør ikke længere transportere nødhjælp til Nord, fordi konvojerne angribes af israelske ZOF terrorister og ikke længere beskyttes af palæstinensisk politi, fordi disse også beskydes af de israelske terrorister.

I Egypten venter 2000 lastbiler med nødhjælp ved Rafah grænseovergangen. Terrorstaten lader dem ikke komme ind.

DANMARK ER MEDSKYLDIG I ISRAELS FOLKEMORD I PALÆSTINA, MILITÆRT OG POLITISK

THE WHOLE WORLD IS WATCHING