11 menneskerettighedsorganisationer opfordrer EU til at overholde ICJ's kendelse

11 menneskerettighedsorganisationer opfordrede mandag 16 EU medlemsstater til at overholde ICJ's foreløbige kendelse af 26. januar, der pålægger Israel at indstille folkemordet og tillade nødhjælp at nå frem til de nødstedte i Gaza. De 16 stater de henvender sig til er: Sverige, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Belgien, Spanien, Portugal, Slovenien, Polen, Italien, Grækenland, Tyskland, Malta, Irland og Luxembourg. Mens de samme stater var hurtigt ude med støtte til ICJ's kendelse over den russiske invasion af Ukraine i 2022, har de ignoreret kendelse over det israelske folkemord og en række lande overtræder åbent kendelsen gennem deres boykot af UNRWA, militær og økonomisk støtte til folkemordet. Nogle vil kalde det dobbeltmoral. Men det er de europæiske koloniregimers forvaltning af international folkeret. Når den er i deres interesse følger de den og slår på tromme for sig selv. Når den er imod deres interesse, ignorerer de den.

De 11 menneskerettighedsorganisationer er:

 • The Women’s Center for Legal Aid and Counselling – WCLAC
 • The Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights – JLAC
 • Palestinian Human Rights Organization – PHRO
 • Kayan Feminist Organization
 • The Palestinian Center for Human Rights – PCHR
 • International Institute for Non-Violent Action – NOVACT
 • European Trade Union Network for Justice in Palestine
 • European Coordination of Committees and Associations for Palestine – ECCP
 • Association France Palestine Solidarite – AFPS
 • Al-Haq
 • EuroMed Rights