Israel erklærer krig mod FN

For 16 dage siden afsagde ICJ en foreløbig kendelse der pålagde terrorstaten at afstå fra folkemord og at åbne for adgangen af nødhjælp. Terrorstaten har vist sin totale foragt for verdenssamfundet ved ikke blot at ignorere kendelsen, men at optrappe folkemordet og indlede åben krig mod FN. I første omgang ved at påstå, at 12 ansatte i UNRWA havde deltaget i Hamas' aktion i det sydlige Palæstina 7/10. Påstanden var ikke ledsaget af beviser, og terrorstaten har en lang tradition for åbne løgne. Ikke desto mindre stillede 16 vestlige terrorstater øjeblikkeligt bag Israel og afbrød financieringen af UNRWA. De gjorde sig dermed øjeblikkelig til medskyldige i terrorstatens folkemord i Palæstina.

Søndag optrappede terrorstaten krigen mod FN. UNRWA er blevet informeret om, at det firma der tidligere transporterede nødhjælp fra den israelske havn Ashdod efter pres fra terrorstatens regering ikke længere kan fragte nødhjælpen.

Over 100.000 palæstinensere er siden 7/10 blevet dræbt, såret eller forsvundet af terrorstaten. Hele Gaza er kastet ud i hungersnød som følge af terrorstatens blokade. Samtidig forbereder terrorstaten at invadere Rafah, hvor 2/3 af hele Gazas befolkning nu er trængt sammen, for at færdiggøre folkemordet.

THE WHOLE WORLD IS WATCHING!