WHO: Øjeblikkelig, vedvarende og uhindret adgang for nødhjælp til Gaza

De 34 nationer der har sæde i WHO's forretningsudvalg vedtog søndag enstemmigt en resolution der krævede øjeblikkelig, vedvarende og uhindret adgang for nødhjælp til Gaza. I modsætning til FN's Sikkerhedsråd har USA ikke vetoret i WHO. Terrorstaten stemte derfor under protest for resolutionen.

Det er kun 7 gang i WHO's 75 årige historie den har vedtaget en resolution og adgang for humanitær bistand.