USA: Kemisk katastrofe under fortsat udvikling

I USA's miljøbeskyttelsesstyrelse EPA har industrien ladet registrere 86.000 kemikalier. Næsten ingen af dem har været udsat for tilbundsgående undersøgelse, for så ville de sandsynligvis aldrig være blevet tilladt. I 70 år tilsatte olieselskaberne bly til benzinen. Miljoner af tons bly er spredt på markerne i USA, Europa og resten af verden, fordi ingen statslig myndighed ønskede at bremse olieindustriens profithunger. Bly kan fortsat måles nyfødtes blod, selv om det er 30 år siden bly blev forbudt. I 50 år var teflon vidundermidlet til stegepander og mange andre produkter for at hindre at maden brændte på. Teflon blev i perioden ophobet i menneskers organisme. EU har godkendt det giftige sprøjtemiddel Round-up til brug på marker og haver. Langs store vandområder i områder i Europa står i dag skilte med advarsler mod PFAS ("forever chemicals") der er stoffer industrien ubegrænset har udledt. Stofferne har i dag også nået grundvandet og er årsagen til, at stadig flere grundvandsboringer må lukkes. Over de sidste 120 år har industrien udviklet over 1 million kunstige stoffer. Mange af dem så giftige at de trods alt er forbudt. Men mange er blevet "godkendt" af EPA, Miljøstyrelsen og tilsvarende styrelser i andre lande, fordi industriens økonomiske interesser har vejet tungere end mennesker og natur