Israel: Amnesty International: Israel er en apartheidstat

Amnesty International udgav 1. februar rapporten Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity. Med rapporten omtaler Amnesty International for første gang Israels behandling af palæstinenserne i Israel og de israelsk besatte områder som apartheid. Menneskerettighedsorganisationen føjer sig dermed til den stadig længere liste af organisationer, der bruger denne betegnelse om Israel. Rapporten bragte som sædvanlig landets højreradikale politikere helt op i det røde felt. De krævede rapporten trukket tilbage og erklærede at "Amnesty citerer løgne udbredt af terrororganisationer". Israel karakteriserer under ét alle palæstinensiske politiske organisationer som terrororganisationer, og har siden efteråret 2021 ligeledes terrorstemplet de palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer. Udenrigsminister Yair Lapid betegnede ligeledes Amnesty som antisemitisk.

Rapporten opfordrer USA, EU og Storbritannien til at erkende, at Israel begår apartheid forbrydelser og andre internationale forbrydelser. Amnesty opfordrer verdenssamfundet til at bruge sine politiske og diplomatiske midler til at lægge pres på Israel for at få det til at opfylde de krav, rapporten opstiller.

Danmark og EU kritiserer ikke Israel og er medskyldige i den israelske stats apartheidpolitik, som de i 1970'erne og 80'erne var medskyldige i Sydafrikas apartheidpolitik overfor landets sorte befolkningsflertal.