Israel: Slyngelstaten erklærer 6 palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer for at være terrororganisationer

Israels krigsminister Benny Gantz erklærede 22. oktober 6 palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer for at være terrororganisationer. Det drejer sig om: Al-Haq, Addameer, Defense for Children International Palestine, Union of Palestinian Women Committees, Union of Agricultural Work Committees og Bisan Center for Research and Development. Den egentlige årsag til denne krigserklæring er, at de alle 6 er involveret i den Internationale Krigsforbryderdomstol ICC's efterforskning af Israels krigsforbrydelser. Israels krigserklæring blev fordømt af de israelske menneskerettighedsorganisationer med B'tselem i spidsen.

Med dette skridt kan Israel lukke organisationernes kontorer, hindre deres medlemmers rejseaktivitet og sætte lederne i fængsel. Dermed øger slyngelstaten sit benspænd for ICC's arbejde og får sat stop for organisationernes dokumentation af Israels krigsforbrydelser i de besatte områder.

USA bakkede op om Israels skridt og EU udmærkede sig ved larmende tavshed. Unionen har en lang tradition for at støtte slyngelstaten. I Storbritannien erklærede regeringen under ét Hamas for at være en terrororganisation. Tidligere har EU (og Storbritannien) skelnet mellem Hamas' militære gren og den politiske, der har magten i Gaza. I forvejen er næsten alle palæstinensiske politiske bevægelser på EU's terrorliste. EU er dermed i lommen på den højreradikale regering, der under ét karakteriserer palæstinensere for at være terrorister.

Situationen svarer i vid udstrækning til USA's og EU opbakning til det sydafrikanske apartheidregime i 1980'erne. I dag støtter de europæiske regeringer, herunder også den danske, uden forbehold apartheidregimet i Tel Aviv.