DIIS-formation om Rusland

Det danske institut for internationale Studier (DIIS) rykkede i september i felten med disinformation om Rusland. Det skete med WEB temaet Trolde i dit feed. Russisk desinformation. DIIS blev dermed en brik i Danmarks kampagne rettet mod Rusland, der igen er en brik i NATO's kampagne rettet mod Rusland.

DIIS' formål er at sværte Rusland og instituttet er ude af stand til at formidle og analysere den konflikt, der siden 2013 er udviklet mellem Vesten på den ene side og Rusland på den anden. Frem til 2011 havde Rusland ukritisk givet sin opbakning til Vestens krige, men det sluttede med Vestens krig mod Libyen i 2011, der førte til at landets diktator Muammar Gadhafi blev væltet og dræbt. Efterfølgende ville Rusland ikke give Vesten carte-blanche i FN til nye krige. USA's og EU's svar at lægge geopolitisk pres på Rusland ved at gennemføre et højreradikalt statskup i Ukraine (2014). De højreradikale kupmagere forbud russisk som minoritetssprog, trods det at 40% af befolkningen havde russisk som første sprog. Dette udløse igen Krims løsrivelse fra Ukraine og lignende løsrivelsestendenser i landets østlige og russisk dominerede del.

Islam havde på dette tidspunkt været Vestens hovedfjende i 13 år (siden 11. september), men gassen var ved at gå af ballonen, og Rusland blev nu udnævnt til ny hovedfjende. Der er ingen tvivl om, at Rusland selvfølgelig forsøger at påvirke opinionen i Vesten, ligesom Vesten i aller højeste grad søger at påvirke opinionen i Rusland (og resten af verden). USA har siden Sovjetunionens sammebrud i 1991 brugt mange hundrede millionerne dollars i direkte støtte til russiske organisationer i et forsøg på at påvirke den politiske udvikling i landet. Rusland er langt fra at kunne matche det. Rusland blev efter præsidentvalget i USA i 2016 anklaget for at have påvirket dette. I den udstrækning Rusland blandede sig var det dog for intet at regne mod Israels indblanding, som den verdensberømte lingvistiker og jøde, Noam Chomsky bemærkede. Ingen politiker der har en kritisk indstilling til Israels i Israel-Palæstine konflikten har en jordisk chance for at kunne blive valgt til et offentligt embede.

DIIS' WEB tema er blot en statslig styret brik i dæmoniseringen af Rusland. Ingen tvivl om at Rusland driver propagandavirksomhed. Det gør DIIS og Danmark også.