USA bryder ud af INF atomaftalen 2. februar. Vejen banet for atomoprustning

USA har officielt meddelt, at det fra 2. februar ikke længere vil overholde INF aftalen fra 1987. Aftalen blev indgået mellem Sovjetunionens leder Mihail Gorbachov og USA's Ronald Reagan og satte stop for 5 års trussel om atomkrig i Europa. INF aftalen indebar forbud mod opstilling af mellemdistanceraketter (500 - 5500km) i Europa.

I efteråret 2018 lykkedes det USA's nye højreradikale "sikkerhedsrådgiver" John Bolton at overtale præsident Trump til at opsige aftalen. Målet var at sikre våbenproducenter i USA nye ordrer på våbensystemer og at anvende USA's militære magt til at true resten af verden.

Den officielle begrundelse var Ruslands udvikling af et nyt våbensystem, der iflg. USA var en overtrædelse af INF. Det blev benægtet af Rusland, der i januar inviterede USA's våbeninspektører til at undersøge det nye missilsystem, men USA var ikke interesseret. INF skulle bort.

Vejen er dermed banet for atomar oprustning i Europa som i første halvdel af 1980'erne.