Venezuela: Storbritannien tvunget til at opgive tyveriet af Venezuelas guldreserver

En appelret i London omstødte mandag en kendelse afsagt af den britiske landsret i juli 2020. Juli kendelsen fratog den venezuelanske nationalbank BCV adgangen til landets guldreserver, fordi Storbritannien ikke anerkendte Venezuelas folkevalgte regering men derimod formanden for nationalforsamlingen. BCV lagde derfor sag an mod Bank of England. Appeldomstolen pålægger i sin kendelse det britiske udenrigsministerium at beslutte om Storbritannien i alle henseender kun anerkende kuppræsidenten som Venezuelas præsident, eller om landet anerkender præsident Maduro som den fungerende præsident. Hvis udenrigsministeriet ikke fremlægger argumentation, vil retten selv tage stilling. Storbritanniens holdning er dobbelttydig, fordi regeringen på den ene side har anerkendt kuppræsidenten, men samtidig har bevaret de diplomatiske forbindelser med landets lovlige regering.

USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton skriver i sine memoirer, at det var USA der bad Storbritannien om at blokere for Venezuelas guld for på den måde at underminere landet økonomisk.

Venezuela ønsker adgang til sine guldreserver for at kunne finansiere bekæmpelsen af Corona epidemien i landet. Landets økonomi ligger i ruiner pga. de lave internationale oliepriser og USA's økonomiske blokade.