Argentina/Brasilien: Forskellen mellem Laissez faire og Corona bekæmpelse

Forskellen er til at føle på hvad angår Argentinas og Brasiliens måde at håndtere Corona epidemien på. I Argentina indførtes karantæne allerede i midten af marts. Kun 293 var derfor døde frem til 10. maj. "Det er muligt at komme sig over et fald i BNP, men det er ikke muligt at komme sig efter død", udtalte landets præsident Alberto Fernández. Heroverfor står nabolandet Brasilien, hvis højreradikale præsident Bolsonaro ignorerer epidemien. Med 9100 døde frem til 10. maj var dødstallet 30 gange højere end i Argentina. Mens Argentina forsigtigt begynder at åbne op igen er dødsraten stadig stigende i Brasilien. Konsekvensen er, at selv de konservative guvernører i Brasiliens delstater begynder at skele til Argentina for at få epidemien under kontrol. Samtidig ignorerer de i stigende grad Bolsonaro, der synes uden kontakt med virkeligheden.

Spredningen af Covid-19 er meget forskellig i Argentina. 86% af de ramte bor i hovedstadsregionen Buenos Aires, og indenfor denne er det især slumkvarterene der er ramt. Blandt de hårdest ramte er slumkvarteret Villa 31, der ydermere har været ramt af vandafbrydelse i flere dag. I Brasilien er det ligeledes favelaerne der er hårdest ramt