USA: På vej mod "miniatomkrigen"

Atomubåden USS Tennessee forlod i slutningen af december sin base i Georgia og "patruljerer" nu i Atlanterhavet. Ombord har ubåden nye W76-2 atomsprænghoveder, som Trump bestilte for 2 år siden. Sprænghovedet er kun på 5 kiloton. Dvs. "kun" en tredjedel af sprængkraften i bomben USA kastede over Hiroshima i 1945. Disse små sprænghoveder har med et slag gjort en atomkrig langt mere sandsynlig, fordi skaderne er langt mere begrænsede. Filosofien i Pentagon og hos Trump er, at atomvåben er til for at blive brugt. Mens truslen under den kolde krig netop var, at truslen om gensidig masseudslettelse sikrede, at de ikke blev brugt. Planen er at bruge disse våben mod USA's fjender, der endnu ikke råder over atomvåben. F.eks. Cuba, Iran eller Nordkorea. Truslen vil sandsynligvis medføre, at Nordkorea og Iran vil accelerere deres atomprogrammer i erkendelse af, at den eneste sikring mod at blive udsat for et atomangreb er truslen om selv at kunne slå igen.

Våbenindustrien gnider sig i hænderne, og jorden er blevet er mere udsat sted at opholde sig.