Deklarationen fra Bilbao Forum opfordrer til demokrati, fred, ligestilling og kamp mod uligheden

Hundredevis af repræsentanter fra den europæiske venstrefløj mødtes i november i Bilbao for at diskutere tidens brændende spørgsmål:

  • den stigende sociale ulighed, der smadrer samfundene mens kapitalens grådighed ingen grænser kender
  • truslen om katastrofale klimaforandringer der skyldes at olie- og gasindustrien fortsat har fuldstændig kontrol over de europæiske politikere. I 2017 blev der globalt udledt 55 mia. tons CO2 - mere end 7 tons pr. indbygger på jorden - og tallet er stigende. Samtidig er biodiversiteten stærkt truet som følge af klimafordringer, forurening og afskovning
  • de demokratiske rettigheder er under kraftig pres. Ytringsfriheden er i de fleste lande truet, og migranter og specielt kvinder udsættes for stigende forfølgelse
  • internationale relationer militariseres, militærudgifterne skyder i vejret og fredeligt sameksistens erstattes af militær konfrontation
  • usikkerheden fører til vækst i den radikale højrefløj, støttet af stærke pengemænd. Deres program er had, racisme, forfølgelse af udefrakommende, anderledestænkende og bygningen af højere grænser omkring Europa

Forummet slog fast, at alternativet er stærk folkelig organisering i bevægelserne og venstrefløjens partier.