Verdens værste slyngelstater: Iran, USA, Rusland, Saudi Arabien, Israel

Kings College i London har i starten af 2019 gennemført en undersøgelse blandt 17.000 voksne i 24 lande og spurgt dem om hvilke lande der bidrager henholdvist positivt og negativt til verden. Undersøgelsen viser, at de adspurgte placerer henholdvist Canada og FN som de vigtigste positive bidragsydere til de globale relationer, placerer de Iran, USA, Rusland, Saudi Arabien og Israel som de vigtigste negative bidragsydere. Saudi Arabien fører krig mod Yemen; USA deltager i krige i Afghanistan, Irak, Syrien og Somalia; Israel gennemfører rutinemæssigt luftangreb mod Syrien; Rusland deltager som stedfortræder i borgerkrigen i Ukraine; Iran deltager i borgerkrigen i Syrien.