USA's planer om 'begrænsede' atomkrige

Under præsident Trump har USA igangsat en voldsom modernisering af sine atomvåben og opsagt atomnedrustningsaftalen med Rusland, der forbød udstationeringen af mellemdistanceraketter i Europa. Nu skal de nye atomvåben også bruges. Pentagon offentliggjorde 11. juni et strategisk dokument med titlen Nuclear Operations, der opridser anvendelsen af atomvåben i fremtidige konflikter. I dokumentet hed det:

Using nuclear weapons could create conditions for decisive results and the restoration of strategic stability,” Og videre: “Specifically, the use of a nuclear weapon will fundamentally change the scope of a battle and create conditions that affect how commanders will prevail in conflict.

Ideen er, at USA skal anvende atomvåben i begrænsede regionale konflikter - f.eks. krig mod Iran, Nordkorea eller Mexico - for hurtigt at sejre med begrænsede nordamerikanske tab. En vigtig del af "moderniseringen" af USA's atomarsenal er derfor udviklingen af "mindre" atomvåben - i Hiroshima og Nagasaki størrelse.

Dokumentet der skitserer USA's nye atomdoktrin blev dog fjernet fra Pentagons Website efter få dage.

Den bipolare verden med to supermagter der eksisterede frem til Sovjetunionens opløsning i 1991 er erstattet af en multipolar verden med mange stormagter. USA's relative styrke globalt er for hastigt nedadgående. Landet er allerede overhalet af Kina som verdens største økonomi, men USA søger at bevare sin globale dominans militært. Om nødvendigt gennem anvendelse af atomvåben.