FN: Al våbeneksport til Israel skal indstilles med øjeblikkelig virkning

Alle leverancer af våben mm. til Israel som kan anvendes i Gaza krænker sandsynligvis international humanitær lov og skal øjeblikkelig indstilles, har et hold FN våbeneksperter erklæret:

Alle stater er forpligtigede til at sikre, at parter i en væbnet konflikt respekterer international humanitær lov, herunder Genevekonventionerne 1-4 fra 1949.
Stater skal afstå fra at levere våben eller ammunition - eller dele heraf - hvis ud fra øjeblikkelige eller historiske oplysninger må formodes, at de anvendes til overtrædelser af international lov.

FN eksperterne hilste kendelse fra den nederlandske landsret velkommen, der forbyder våbeneksport af dele til F-35 fly fra Nederlandene til Israel.

Terrorstaten USA er den vigtigste leverandør af våben og ammunition til Israels folkemord, men de fleste vestlige lande, herunder Danmark, leverer våben til terrorstaten - i strid med folkeretten.