USA: 77 års kamp mod supermagtens atomare forurening i Stillehavet og i USA

I mere end 40 år gennemførte USA atomprøvesprængninger. I Nevada, Utah og Arizona og i dets kolonier i Stillehavet. Primært Marshall øerne. Under 2. Verdenskrig gennemførte nazisterne medicinske eksperimenter på deres tilfangetagne ikke-mennesker: jøder, sigøjnere, homoseksuelle. USA's eksperimenter var langt mere grusomme. Supermagten fjernede den indfødte befolkning under bombesprængningerne, men lod dem umiddelbart efter vende tilbage, trods gigantisk stråleforurening. Formålet var at studere strålingens påvirkning af mennesker. Tusinder døde derfor i de følgende årtier af strålesyge og senere kræftsygdomme forårsaget af strålingen.

Det var tilfældet i de indianerterritorier hvor USA gennemførte atomforsøgene i USA, og det var i særlig grad tilfældet i Stillehavet. På Runit Island i Marshall øerne byggede supermagten et opbevaringslager for højt forurenet atomart affald. Lageret rummer 90.000 kubikmeter affald. Det er gammelt, betonen forvitrer og er i gang med at lække det farlige affald ud i Stillehavet. Samtidig er Japan gået i gang med at lede atomart forurenet kølevand ud i Stillehavet, der er ved at blive forvandlet til en atomar gravplads. Affaldet vil i sidste ende ende som menneskeføde i form af atomart forurenede fisk, når forureningen er opkoncentreret gennem oceanets fødekæder.

I både Marshall Øerne og blandt de indianske folk i USA kæmpes der fortsat mod supermagtens historiske atomterror.