Storbritannien: Saboterer den Internationale Straffedomstols sag mod Israel for dets besættelse af Palæstina

Mens de vestlige koloniregimer holder hånden over Israel og støtter dets fortsatte besættelse, er holdningen en helt anden blandt flertallet af verdens lande, der fordømmer besættelsen. For 2 år siden lykkedes det Palæstina at indbringe sagen for den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Israel og USA har indædt modarbejdet processen, men de er ikke medlemmer af ICC. Det er Storbritannien derimod. I december besluttede FN, trods indædt modstand fra Vesten, at få en juridisk udtalelse fra ICC om "de juridiske implikationer af den politik og praksis Israel anvender i de besatte palæstinensiske områder". Det er denne proces Storbritannien nu søger at sabotere. Koloniregimet har indgivet et 43 siders notat, hvor regimets modstand kan samles i disse punkter:

  • En juridisk udtalelse vil endegyldigt afgøre Israels "bilaterale disput", uden at Israel er enig
  • Domstolen er ikke klædt på til at undersøge "den brede vifte af komplekse forhold omkring den samlede historie om parternes uenighed"
  • En juridisk udtalelse vil komme i konflikt med eksisterende aftaler mellem parterne og de forhandlingsrammer, der har FN's opbakning
  • En udtalelse vil ikke være hensigtsmæssig, da domstolen tvinges til at "antage at Israels handlinger er ulovlige"

Storbritanniens sabotageforsøg ser bort fra:

  • At der ikke er nogen forhandlingsproces. Den har været stendød i 20 år
  • At Israel har historiske mest reaktionære regering, der åbent som perspektiv har fuldstændig annektion af Palæstina, som regimet allerede har annekteret Golan højderne og Jerusalem

Storbritannien og resten af Vesten ønsker at spænde ben for en løsning af konflikten og bevare Israels ret til at gennemføre sine krigsforbrydelser i de besatte områder.

ICC vil givetvis fortsætte sit arbejde og vil i løbet i nogle år kunne afsige en kendelse der fastslår, at Israels besættelse er ulovlig og at landet skal rømme de besatte områder. Den får bare ikke nogen effekt, da Israel er en pariastat, der notorisk ignorerer det internationale samfund. I 2006 afsagde den Internationale Domstol i Haag en kendelse, der pålagde Israel at fjerne den mur, regimet havde bygget gennem Palæstina. Israel ignorerede kendelsen og muren står der stadig. Men en kendelse fra ICC vil være endnu en sort plet på apartheidstatens besættelse og dens støtter i Vesten, der bakker op om besættelsen.