Australien: Domstol: landet begik krigsforbrydelser i Afghanistan

Den australske kommandosoldat Ben Roberts-Smith rejste i 2018 sag mod 3 australske dagblade for bagvaskelse. Baggrunden var, at bladene havde skrevet om hans og de australske styrkers mord på civile i Afghanistan. Sagen gav bagslag, da retten i går afsagde kendelse i sagen og konstaterede, at dagbladene havde ret. Der eksisterer udførlige beviser for kommandosoldatens drab på civile i Afghanistan i 2009-12.

I november 2020 offentliggjorde det australske krigsministerium den såkaldte Brereton rapport om krigsforbrydelser begået i Afghanistan af australske specialstyrker (SAS) i perioden 2005-16 (Afghanistan Inquiry). Rapporten slog fast, at de australske styrker tilsyneladende var skyldige i 39 mord på afghanske civile. Styrkerne tilsidesatte rutinemæssigt hensynet til civilbefolkningen som fastligt i 4. Genevekonvention, som Australien ellers har ratificeret. Rapporten lagde ansvaret for krigsforbrydelserne på 25 australske soldater og officerer.

Danmark begik ligeledes krigsforbrydelser i Afghanistan, men her har staten lagt et hermetisk låg på sandheden.

Omkring 70.000 afghanske civile blev myrdet af besættelsesstyrkerne i perioden 2001-22. Dertil kommer flere hundrede tusinde, der døde som følge af besættelsesmagtens hærgen i landet. I 2022 havde afghanerne fået nok og smed besætterne på porten. De russiske krigsforbrydelser i Ukraine er ren søndagsskole sammenlignet med NATO's/USA's/Australiens/Danmarks krigsforbrydelser i Afghanistan.