Shells foreløbige overskud i 2022: 30 mia. US$

Mens forbrugernes energiregninger er steget 2-500% i 2022 er energiselskabernes profitter eksploderet. Shells overskud alene for de første 9 måneder af året er 30 mia. US$. Det franske Totals der også sidder på den danske Nordsøolie har 28,7 mia. US$ i overskud. Selskaberne betaler ikke skat, men udbetaler i stedet en del af overskuddet til deres aktionærer.