FN underkender Storbritanniens kolonialisme

Den Internationale domstol i Haag dømte i dag Storbritannien til at tilbagelevere Chagos øerne i det Indiske Ocean. Storbritannien indledte koloniseringen af øgruppen i 1815. I 1965 adskilte kolonimagten øgruppen fra Mauritius, der 3 år senere fik selvstændighed. Samtidig blev hele øgruppens befolkning deporteret. Baggrunden var, at USA skulle bruge øerne til militærbase - den såkaldte Diego Garcia base. Den deporterede befolkning har ved flere lejligheder rejst sag mod kolonimagten. I 2017 besluttede et meget stort flertal i FN's Generalforsamling at indbringe sagen for den International Domstol.

Domstolen pålægger Storbritannien så hurtigt som muligt at ophøre med sin kolonisering af øgruppen og tilbagelevere den til den oprindelige befolkning. Dommen er ikke bindende, men både den Internationale Domstol og FN står nu overfor kolonistaten Storbritannien.