Franske parlamentsmedlemmer fordømmer regeringens autoritære planer om at kvæle protesterne i landet

Onsdag aften kom det heftige skænderier i den franske Nationalforsamling under 1. behandlingen af et nyt forslag fra regeringen til inddæmning af de regeringskritiske demonstrationer, der er inde i den 12. uge. Både fra venstrefløjen, centrumspartier og selv Macrons En Marche var der skarp kritik af, at de regionale præfekter og politiet rundt om i landet kan udfærdige lister over personer, der formodes at ville optræde voldeligt ved demonstrationer. De har derefter forbud mod at demonstrere. Det er underordnet om personen tidligere har været straffet eller ej. Forbuddet udstedes ikke af en dommer, men af den lokale præfekt. Kritikerne påpegede, at det rokker ved den grundlov sikrede ret til at demonstrere.

Samtidig ønsker regeringen at indføre et maskeringsforbud, så maskerede personer kan idømmes op til 15.000€ i bøde.

Regeringen forsvarer sine vidtgående forslag med, at der er blevet øvet vold under demonstrationerne. Regeringens forslag til inddæmning af demonstrationer skal til 2. behandling i næste uge.

Det franske politi er samtidig under efterforskning for sin praksis med at beskyde demonstranter med gummikugler. En af de Gule Vestes ledere er blevet blind på det ene øje efter at være ramt af en af politiets gummikugler.