Højtstående dommer forlader den Internationale Straffedomstol (ICC) pga. politisk indblanding fra USA og Tyrkiet

Den højtstående tyske dommer Christoph Flügge i den Internationale Straffedomstol har forladt domstolen i protest mod USA's og Tyrkiets politiske indblanding i domstolens arbejde. Domstolen er pt. i gang med at undersøge USA's (og Danmarks) krigsforbrydelser i Afghanistan. I juli fik Tyrkiet fjernet den tyrkiske dommer Aydın Sefa Akay der sad i straffedomstolen. Akay var tidligere blevet arresteret af det tyrkiske regime og efterfølgende løsladt, men Tyrkiet sørgede derefter for at få ham fjernet fra domstolen, trods de øvrige dommeres protester.

Da domstolens undersøgelse af USA's krigsforbrydelser blev indledt i september 2018, kom USA's fascistiske "nationale sikkerhedsrådgiver" John Bolton må skarpe trusler mod domstolen. Han erklærede, at domstolens dommere ikke ville få indrejsetilladelse i USA, og at USA forbeholdt sig ret til at stille dem for retten.

Med mindre det åbenlyst har været til fordel for supermagten, har USA traditionelt stillet sig udenfor den internationale retsorden.