Cuba vedtager ny forfatning

Efter næsten 1 års arbejde med landets nye forfatning, møder og diskussioner over hele landet stemte 86,9% af cubanerne i weekenden en ny forfatning. 9% stemte imod og 4,1% stemte blankt. Valgdeltagelsen var 84,4%. Den stærkeste modstander af forfatningen var landets protestantiske kirker, der var imod en paragraf i forfatningen der tillader ægteskab mellem personer af samme køn. De protestantiske kirker havde ført en intens kampagne mod forfatningen på dette grundlag, men støtten rakte ikke længere end til 9%. Den vigtigste ændring i den nye forfatning var en begrænsning i antallet af perioder en præsident kan genvælges, og en anerkendelse af landets private sektor som en del af Cubas økonomi. Op mod 1 mio. cubanere arbejder allerede i den private sektor.

Den forrige forfatning fra 1976 blev vedtaget med opbakning fra 98% af cubanerne. En del af forskydningen er bestemt af alder. Mange yngre cubanere havde gerne set mere vidtgående ændringer af forfatningen, mens de ældre bakker op om arven fra den cubanske revolution.